อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน


โครงการชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15
ลำทับ ลำทับ จังหวัดกระบี่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
8.124463787, 99.32841699

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.70 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 5.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 273.00x7.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 43.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 41.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 42.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 45.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง