อ่างเก็บน้ำห้วยซวง อ.วานรนิวาส


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ธาตุ วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.61850219, 103.6213015

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 6.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.42 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 18.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,260.00x9.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 169.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 167.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 168.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 20.60 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง