อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง อ.สว่างแดนดิน


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
วัฒนา ส่องดาว จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.36506493, 103.4750553

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.28 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.28 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.21 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,290.00x6.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 119.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 117.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 118.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 26.41 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง