อ่างฯ บึงกุดเค้า


โครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.119921, 102.555237

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง