อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
สีชมพู นาแก จังหวัดนครพนม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.8779, 104.586

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.85 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.04 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 610.00x10.90 ม.
ระดับสันเขื่อน : 170.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 168.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 169.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 10.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง