อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง


ตาตุม สังขะ จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.455789, 103.740997

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 10.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 24.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,300.00x17.60 ม.
ระดับสันเขื่อน : 225.60 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 222.20 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 223.60 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 39.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง