อ่างเก็บน้ำลำจังหัน


สำโรงใหม่ ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.22163053, 102.8670387

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 36.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 46.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 156.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,785.00x19.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 239.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 236.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 237.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 520.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง