อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
โนนแดง บรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.90777776, 103.0943452

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.17 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.47 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 8.20 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,500.00x4.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 133.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 132.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 132.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 40.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง