อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับมีด


โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6
บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.76029944, 102.1210358

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.48 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.52 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1.52 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 480.00x7.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 105.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 104.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 104.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 3.53 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง