อ่างเก็บน้ำบางวาด


โครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15
ฉลอง เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
7.837856471, 98.33786778

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 10.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 11.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 6.75 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 900.00x26.34 ม.
ระดับสันเขื่อน : 50.59 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 47.59 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 48.95 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 30.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง