อ่างเก็บน้ำห้วยทราย


โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.46033163, 101.6002481

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 10.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 14.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 67.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,500.00x19.20 ม.
ระดับสันเขื่อน : 269.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 265.60 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 267.13 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 55.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง