อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้


โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7
สะพือ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.52772743, 105.0412168

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 13.70 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 22.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 52.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,826.00x18.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 140.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 137.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 139.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 72.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง