อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น


โครงการชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14
หาดขาม กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.06812452, 99.72942585

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 11.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 15.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 66.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,240.00x27.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 91.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 87.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 89.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 360.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง