อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ห้วยยาง เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.01565936, 104.0342841

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 9.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 531.00x20.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 218.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 215.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 218.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 10.86 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง