อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
ดงมอน เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.67415402, 104.4885767

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 30.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 440.00x15.20 ม.
ระดับสันเขื่อน : 105.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 103.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 104.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 100.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง