อ่างเก็บน้ำแม่วะ


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
แม่พุง วังชิ้น จังหวัดแพร่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.89758485, 99.49012582

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.90 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 102.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 134.00x24.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 277.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 273.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 275.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 142.60 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง