อ่างเก็บน้ำห้วยวังยาว


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
เขาใหญ่ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.7763108, 99.86039349

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.26 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.27 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 405.00x7.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 53.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 51.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 52.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 46.86 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง