อ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย อ.วังสามหมอ


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
ผาสุก วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.08075, 103.627046

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.90 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 19.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 430.00x26.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 296.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 293.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 294.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 76.20 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง