อ่างเก็บน้ำหนองโอน อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
หนองไฮ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.30235172, 102.6833265

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.31 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.38 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1.40 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 340.00x8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 196.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 195.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 195.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 5.15 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง