อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.58592889, 103.8536548

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 11.65 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 16.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 61.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 920.00x14.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 192.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 190.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 191.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 36.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง