อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ


โครงการชลประทานจังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2
แม่สาคร เวียงสา จังหวัดน่าน
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.46857075, 100.6881987

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 6.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 36.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 230.00x27.10 ม.
ระดับสันเขื่อน : 226.10 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 223.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 224.60 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 110.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง