อ่างเก็บน้ำคลองพระสทึง


โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.415718, 102.081061

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 65.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 82.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 574.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 4,220.00x19.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 102.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 98.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 99.60 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 619.77 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง