อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน


โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9
หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.88786417, 102.3069851

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง