อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า


ศรีสุข กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.3618471, 103.2707512

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.12 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.28 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 112.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,220.00x5.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 142.51 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 140.78 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 141.28 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 8.11 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง