อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุนใหญ่


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10
แคมป์สน เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.78604854, 101.0965588

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.52 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.25 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 25.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 357.00x47.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 362.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 358.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 359.45 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 234.02 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง