อ่างเก็บน้ำหนองปะโค อ.กุมภวาปี


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
บุ่งแก้ว โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.99004274, 102.9415718

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.08 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 8.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,145.00x3.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 174.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 173.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 174.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 9.40 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง