อ่างเก็บน้ำบ้านดงมะไฟ อ. บ้านม่วง


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
อินทร์แปลง วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.77131335, 103.5932385

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.20 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 920.00x10.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 164.70 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 162.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 163.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 10.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง