อ่างเก็บน้ำหนองกา


หนองบัวบาน รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.20891665, 103.8126756

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.59 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.82 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 14.30 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 388.00x6.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 152.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 151.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 151.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 12.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง