อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
ศรีสมเด็จ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.72827785, 103.7558751

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 12.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 47.40 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 530.00x14.90 ม.
ระดับสันเขื่อน : 202.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 198.60 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 199.97 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 59.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง