อ่างเก็บน้ำคลองตาด้วง


โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9
ทัพเสด็จ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.05170175, 102.895648

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.20 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 8.20 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,350.00x11.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 108.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 105.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 106.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 32.47 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง