อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
พังแดง ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.82334162, 104.3859887

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.38 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 7.20 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,000.00x19.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 189.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 186.20 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 187.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 40.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง