อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ


โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.94156073, 102.3088185

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 70.51 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 86.97 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 188.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 873.00x35.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 169.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 165.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 167.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 337.40 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง