อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
พังแดง ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.83896852, 104.4200386

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.41 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 24.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,400.00x15.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 170.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 168.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 168.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 20.40 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง