อ่างฯ อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
ยกกระบัตร สามเงา จังหวัดตาก
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.34059352, 99.08101295

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.34 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.65 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 7.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 347.00x11.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 110.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 108.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 109.25 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 50.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง