อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง


โครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9
หนองไม้แก่น แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.48193739, 101.434199

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 21.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 495.00x10.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 61.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 59.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 59.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 32.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง