อ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง


โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6
หนองบัวโคก จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.43444358, 101.8723948

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.29 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.35 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.80 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,120.00x5.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 203.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 202.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 202.50 ม.รทก.


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง