อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล


โครงการชลประทานจังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9
ห้วยแร้ง เมืองตราด จังหวัดตราด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.38141439, 102.6432675

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.60 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.55 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 27.30 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 230.00x13.40 ม.
ระดับสันเขื่อน : 40.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 38.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 39.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 56.89 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง