อ่างฯ ห้วยไฮ


โครงการชลประทานจังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5
คำด้วง บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.930151459, 102.321960317

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.10 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 27.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 280.00x27.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 250.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 237.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 238.00 ม.รทก.


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง