อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ


โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9
คลองหินปูน วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.57869445, 102.1575954

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.70 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6.90 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 12.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,180.00x14.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 96.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 94.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 95.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 30.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง