อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม


โครงการชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14
นาหูกวาง ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
11.48830273, 99.53188037

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 22.80 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 655.00x25.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 91.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 88.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 89.10 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 76.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง