อ่างเก็บน้ำซับประดู่


โครงการชลประทานจังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10
เขารวก ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.38806505, 101.3220616

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.98 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.12 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 400.00x21.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 163.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 161.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 162.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 26.92 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง