อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่


โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.29877189, 104.8294542

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.68 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 26.59 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 62.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 640.00x5.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 129.46 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 128.46 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 129.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 40.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง