อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง


โครงการชลประทานจังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4
สวนเขื่อน เมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.13892544, 100.3434118

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 6.76 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 55.80 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 325.00x25.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 275.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 271.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 273.60 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 221.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง