อ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ


โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8
ละลาย กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.39745046, 104.5778484

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.03 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 11.34 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 31.90 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 753.00x19.10 ม.
ระดับสันเขื่อน : 191.10 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 188.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 189.60 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 71.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง