อ่างเก็บน้ำน้ำเลย


โครงการชลประทานจังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5
แก่งศรีภูมิ ภูหลวง จังหวัดเลย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.042553, 101.666949

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 35.81 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 48.98 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 438.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 570.00x30.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 298.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 293.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 296.44 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 1,160.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง