อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ข้อน


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1
แม่นะ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
19.3354614, 98.94011355

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.35 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 33.70 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 310.00x35.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 544.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 540.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 541.90 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 133.74 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง