อ่างเก็บน้ำห้วยนา


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.28245053, 101.0275148

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.65 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 60.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 668.00x30.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 182.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 178.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 179.97 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 235.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง