อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5
นาโป่ง เมืองเลย จังหวัดเลย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.419859, 101.6995267

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.36 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.55 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 6.30 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 220.00x10.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 270.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 269.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 269.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 0.31 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง