อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2


โครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
บางเสร่ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.72710414, 100.9657288

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.54 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.25 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,000.00x12.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 42.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 40.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 40.60 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 15.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง