อ่างเก็บน้ำหนองกรองแก้ว


โครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6
หนองปลาหมอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.99950304, 102.635676

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง